Νέα και Εκδηλώσεις


Ένα χρόνο σε πλήρη λειτουργία συμπλήρωσε ο Σταθμός Κλιματικής Αλλαγής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, από τον Ιούνιο του 2019


Εναρκτήρια συνάντηση, 04-09-2018, εγκαταστάσεις ΔΕΗ - ΛΚΔΜ

Πρόγραμμα

2η συνάντηση, 18 και 19-09-2018, εγκαταστάσεις ΔΕΗ - ΛΚΔΜ

Πρόγραμμα